ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
[ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ] [ ข้าราชการการเมือง]
[ ประชาชนทั่วไป ] [ องค์กร/หมู่คณะ ]
[ เข้าสู่เว็บไซต์ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ]
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี