createthumb

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเสวนาสายตรวจอินเทอร์เน็ต “เรารักในหลวง” หัวข้อ การตระหนักถึงความปลอดภัยในการรักษาข้อมูล

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเสวนาสายตรวจอินเทอร์เน็ต “เรารักในหลวง” 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเสวนาสายตรวจอินเทอร์เน็ต “เรารักในหลวง” ในหัวข้อ “ตระหักถึงความปลอดภัยในการรักษาข้อมูล” (Information Security Awareness) ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สนใจเข้าร่วม กรุณาส่งอีเมล์ยืนยันที่ [email protected] ภายในวันที่ 25 มกราคม 2556

แผนที่: http://www.oic.or.th/aii/img/Map_Miracal.pdf