createthumb (9)

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้ร่วมกันทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนตำรวจนอกเวลา (ที่ทำการ บก.ปอท.ชั่วคราว)