slider-05

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี จำนวน ๖๓ คน

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยี  จำนวน ๖๓  คน