4203

ผบก.ปอท. มอบหมายให้ ผบก.ปอท. มอบหมายให้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559

วันนี้ (25 มี.ค.59) เวลา 10.00 น.พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผบก.ปอท. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ รองผบก.ปอท. มอบหมายให้.พร้อมด้วย พ.ต.ท.นันทวุฒิ รอดมณี เป็นผู้แทน ตร.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

4205

4204

4203