S__1523734

คำสั่งของผบก.ปอท. มอบหมายให้ ผกก.1 และ สว.กก.1 บก.ปอท. เข้าร่วมประชุมเฝ้าฟัง ในหัวข้อ “ประชาคมทางไซเบอร์กองทัพบก ครั้งที่3 “

ตามคำสั่งของผบก.ปอท. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ยศวีร์ พรพีรพาน ผกก.1 และ พ.ต.ต.ปฐมพงษ์ ศิลปสุข. สว.กก.1 บก.ปอท. เข้าร่วมประชุมเฝ้าฟัง ในหัวข้อ “ประชาคมทางไซเบอร์กองทัพบก ครั้งที่3 ”

S__1523734