261580

วันนี้ (4 เม.ย.59) ผบก.ปอท. มอบหมายให้ ผกก.2ฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันนี้ (4 เม.ย.59) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผบก.ปอท. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผกก.2ฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 303 อาคารรัฐสภา

โดยได้เสนอข้อขัดข้องใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ใน มาตรา 18 กับ 20 ให้คณะกรรมาธิการฯ รับทราบเพื่อสนับสนุนการปรับปรุง แก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ต่อไป

 

IMGM6287 IMGM6265 IMGL6342 IMGL6316 S__13410360 261579 261580