67794

วันนี้ (4 เม.ย.59) ผบก.ปอท ร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย ให้ความรู้เรื่อง Homeguard ระบบบริการประชาชน แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ปคม.

วันนี้ (4 เม.ย.59)   เวลา  11.00 น. พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์  โชคชัย ผบก.ปอท ร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย ให้ความรู้เรื่อง Homeguard ระบบบริการประชาชน แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ปคม. ณ ห้องประชุม  ปคม.

67795 67794