485268

วันนี้ (4 เม.ย.59) ผบก.ปอท. และ รอง ผบก.ปอท. พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันนี้ (4 เม.ย.59) เวลา 14.00 น.  พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์  โชคชัย ผบก.ปอท. และพ.ต.อ.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รอง ผบก.ปอท. พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุม บก.ปอท.

485268 485267 485266 485265