youtube

YouTube ออกรูปแบบโฆษณาใหม่ ความยาว 6 วินาที กดข้ามไม่ได้

youtube

โฆษณาทั่วไปบน YouTube ผู้ใช้จะต้องรอ 5 วินาที่ก่อนที่ปุ่ม skip หรือข้ามจะปรากฎขึ้นมา เพื่อปิดโฆษณานั้นทิ้งไป แต่ทว่าล่าสุด YouTube ได้ออกมารูปแบบโฆษณาใหม่ขึ้นมาในชื่อ Bumper Ads ที่จำกัดความยาวไว้ที่ 6 วินาทีและไม่สามารถกดข้ามได้

YouTube ระบุว่าโฆษณารูปแบบใหม่นี้จะเน้นไปที่บนแพลตฟอร์มโมบายล์เป็นหลัก เนื่องจากสั้น กระชับและเหมาะสำหรับผู้ที่ชม YouTube ระหว่างการเดินทาง โดยจุดประสงค์ของโฆษณาแบบนี้ ก็เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ของแบรนด์เท่านั้น (ดูตัวอย่างได้ท้ายเบรค)

Bumper Ads จะถูกนำมาเสริมทัพกับโฆษณารูปแบบเดิมตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ที่มา – The Next Web