สถิติ Digital, Social, และ Mobile Media ของประเทศไทยปี 2016

We Are Social ผู้เผยแพร่ข้อมูลด้านดิจิตอลชื่อดังได้ปล่อยข้อมูลแรกของปี 2016 ออกมาแล้ว เราจึงคัดเฉพาะข้อมูลของประเทศไทยออกมาให้ดูกันว่ามีข้อมูลไหนอัพเดทล่าสุดกันบ้าง โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้งดิจิตอลและมือถือของไทยโดยเฉพาะ

สถิติสำคัญๆของโลกครอบคลุมเรื่อง digital, social, และ mobile media ในปี 2016 มีดังนี้:

  • 3.42 billion internet users, หรือเท่ากับ 46% ของประชากรโลก
  • 2.31 billion social media users, หรือเท่ากับ 31% ของประชากรโลก
  • 3.79 billion unique mobile users, หรือเท่ากับ 51% ของประชากรโลก
  • 1.97 billion mobile social media users, หรือเท่ากับ 27% ของประชากรโลก

อันดับของประเทศไทยปี 2016 ในเรื่อง digital, social, และ mobile media มีดังนี้:

  • อันดับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน Internet ของประเทศไทย

Social-Media-World-2016-Internet-UserSocial-Media-World-2016-Time-Spent-on-InternetSocial-Media-World-2016-Active-E-CommerceSocial-Media-World-2016-Internet-Speeds

  • อันดับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน Social Media ของประเทศไทย

Social-Media-by-Country-Jan-2016Mobile-Social-Use-by-Country-Jan-2016

  • อันดับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน Mobile User ของประเทศไทย

Active-M-Commerce-Shoppers-Jan-2016Mobile-Connection-by-Country-Jan-2016Pre-Pay-vs-Post-Pay-Jan-2016

สถิติต่างๆของประเทศไทยปี 2016 มีดังนี้:

01-Digital-in-Thaialnd-Jan-201602-Annual-Growth-Digital-in-Thaialnd-Jan-201604-Time-Spent-with-Media-in-Thaialnd-Jan-201605-Internet-Use-in-Thaialnd-Jan-201606-Internet-Use-Perspective-in-Thaialnd-Jan-201607-Frequency-of-Internet-Use-in-Thaialnd-Jan-201608-Share-of-Web-Traffic-in-Thaialnd-Jan-201609-Social-Media-Use-in-Thaialnd-Jan-201610-Top-Active-Social-Platforms-in-Thaialnd-Jan-201611-Facebook-User-Profile-in-Thaialnd-Jan-201612-Mobile-Users-and-Connections-in-Thaialnd-Jan-201613-Mobile-Connections-in-Thaialnd-Jan-201614-Mobile-Activities-in-Thaialnd-Jan-201615-E-Commerce-by-Device-in-Thaialnd-Jan-2016

ที่มา : www.veedvil.com

สนันสนุนโดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี