ร่างขอบเขต

ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา สำหรับประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา สำหรับประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) ดาวน์โหลด

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด