001

ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอบเขตของงานฯ  ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศฯ  ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดฯ  ดาวน์โหลด