ประกวด ธค

ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์จากเครื่องพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ

ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์จากเครื่องพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ

ดาวน์โหลด

 

 

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์จากเครื่องพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ

ดาวน์โหลด