ระบบค้นหาเปรียบเทียบใบหน้าคนร้าย

จ้างดำเนินการตามโครงการจัดหาระบบค้นหาเปรียบเทียบใบหน้าคนร้ายจากไฟล์วีดีโอ

ระบบค้นหาเปรียบเทียบใบหน้าคนร้าย

 

ร่างเอกสารประกวดราคา  ดาวน์โหลด

ร่างขอบเขตของงาน   ดาวน์โหลด