ประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบค้นหาเปรียบเทียบใบหน้าคนร้ายจากไฟล์วีดีโอ

ประกวดราคา

 

ขอบเขตของงาน   ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา   ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคา   ดาวน์โหลด