slider-05

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการตามโครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์จากเครื่องพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ

ประกาศ ปอท.  ดาวน์โหลด
เอกสารประกวดราคาจ้าง   ดาวน์โหลด

ขอบเขตของงาน  ดาวน์โหลด