http://tcsd.info/

http://tcsd.info/

ทาง บก.ปอท จึงขออธิบายขั้นตอนการทำงานของ app tcsd ดังนี้  กรณีที่มีการปล่อยข่าวบนหน้าเว็บไซต์ในช่วงวันนี้

เกี่ยวกับปุ่ม Close หรือ ปุ่ม Facebook ที่มีการรับข้อมูลผู้ใช้บริการก่อนเข้าสู่เฟสบุคจ่าฮูก

จ่าฮูก จึงขออธิบายขั้นตอนการทำงาน Api FB ดังนี้

- จะปรากฏหน้าเฟสบุค ให้ทำการ log in  หากผู้ใช้ log in ไว้แล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป


- ขั้นตอนขออนุญาต จากผู้ใช้งาน เพื่อสอบถามความสมัครใจ

หากกด ปุ่ม ตกลง ก็เข้าสู่หน้าเพจ https://www.facebook.com/jahooktcsd?fref=nf

หรือหาก ไม่ต้องการให้  TCSD รับข้อมูลใดๆ เลยก็เพียงกด ปุ่ม ยกเลิก

หรือไม่ต้องการให้ TCSD รับข้อมูลส่วนตัวสาธารณะ และที่อยู่อีเมล์ ก็สามารถเลือก  ลิงค์  แก้ไขข้อมูลที่คุณให้  ได้เพียงแค่ กด check list ออก

เพียงเท่านี้ ผู้ใช้บริการก็สามารถเป็นเพือนกับเพจจ่าฮูกและสามารถเข้าแจ้งเบาะแสได้อีกช่องทางหนึ่ง

อนึ่ง การจัดเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ใช้บริการเป็นขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ TCSD.info ซึ่งรองรับตาม พรบ คอมพิวเตอร์ ม.26

ซึ่งเหมือนๆ กับเว็บไซต์ทั่วไป ที่มีการให้ลงทะเบียนด้วย Login facebook เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งมีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามาจำนวนมาก

ทำให้ บก.ปอท.สามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้จำนวนมาก เป็นการช่วยให้สังคมออนไลน์ ใสสะอาด ขึ้น 

และขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาแจ้งเบาะแสได้ที่ https://www.facebook.com/jahooktcsd